06 febrero 2011

Filosofía

¡Hola!

Me permito compartir un texto de mi profesor de filosofía,  Joan Ramon Vila Abenza. Me ha encantado. ¡Saludos!!!

Josep

(...) "El que em plantejo amb aquesta assigantura, a part que conegueu les principals línees 
de pensament que travessen els segles de la nostra cultura, és que hi veieu també com 
intervenen en la configuració del nostre present. 

Tota mirada al passat és una interpretació des del nostre present i la reconstrucció 
històrica no està exempta de les nostres preguntes actuals. I això val també per a la 
història de les idees, i no només per a la història, ja que les idees es retroalimenten 
també dels fets històrics. Per això llegir filosofia és sempre un viatge en el temps per 
descobrir també com estaven fets els homes i les dones del passat i com 
s'interpretaven a si mateixos.

Avui més que mai, les humanitats s'enfronten al repte d'interpretar el present, 
un present més dinàmic i en ebullició que mai per la generació constant de novetat. 
La filosofia, com a especialitat dedicada a la creació, reelaboració i ordenació d'idees, 
s'enfronta al repte de contribuir a la comprensió dels fenòmens dels nous temps. 
La creixent interdisciplinarietat dels sabers demana nous sistemes ideològics que 
integrin les complexes connexions entre els fenomens de la realitat. Avui més que mai 
calen nous ideòlegs que sàpiguen explicar la complexitat que genera la màquina 
real/virtual del nostre temps."
_____________________________________________________

(…) “Lo que me planteo con esta asignatura, además de que conozcáis las principales líneas de pensamiento que atraviesan los siglos de nuestra cultura, es que veáis también como intervienen en la configuración de nuestro presente.

Toda mirada al pasado es una interpretación desde nuestro presente y la reconstrucción histórica no está exenta de nuestras preguntas actuales. Y esto vale también para la historia de las ideas, y no sólo para la historia, puesto que las ideas se retroalimentan también de los hechos históricos. Por esto leer filosofía es siempre un viaje en el tiempo para descubrir también como estaban hechos los hombres y las mujeres del pasado y como se interpretaban a si mismos.

Hoy más que nunca, las humanidades se enfrentan al reto de interpretar el presente, un presente más dinámico y en ebullición que nunca por la generación constante de novedad. La filosofía, como especialidad dedicada a la creación, reelaboración y ordenación de ideas, se enfrenta al reto de contribuir a la comprensión de los fenómenos de los nuevos tiempos. La creciente interdisciplinaridad de los saberes pide nuevos sistemas ideológicos que integren las complejas conexiones entre los fenómenos de la realidad. Hoy más que nunca hacen falta nuevos ideólogos que sepan explicar la complejidad que genera la máquina real/virtual de nuestro tiempo.”

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Puedes encontrar algunos de nuestros artículos y publicaciones en:

"What is Matter? Never Mind! What is Mind? No Matter!"

Calambur citado en Toulmin, Stephen (1990), Cosmópolis. Els transfondo de la modernidad. Barcelona: Península. Pág. 207.

Síguenos en Facebook

Y en Twitter

o por correo electrónico