21 septiembre 2011

Taller debate sobre Construccionismo social

Para las/os amigas/os latinoamericanas/os en muy breve plazo colgaré el programa en castellano, aunque el catalán se entiende bien, ¿eh?

Saludos!!!

Josep

Taller/debat: Construccionisme social. Fonaments epistemològics i praxis

El Construccionisme social s’ha convertit en un nou paradigma dins de la psicologia que constantment es reinventa a sí mateix. Des de la psicologia social, la cultural o la del desenvolupament fins a la teràpia, cada dia més i més professionals posen en pràctica els mètodes emanats de la seva epistemologia.
En aquest taller/debat revisarem tant alguns principis teòrics com algunes de les possibles aplicacions practiques.

Dirigit a:
Persones estudiants i llicenciades en psicologia

Metodologia:
Participativa. En qualsevol moment es pot intervenir i manifestar dubtes, opinions o crítiques al discurs del ponent.

Ponent:
Josep Seguí Dolz. Llicenciat en psicologia. DEA en psicologia social. Màster en Societat de la Informació i el Coneixement. Certificat en Estudis socials i culturals i en Conflictes personals i familiars. Tutor dels Estudis de psicologia a la UOC.
Membre del Grup de recerca JovenTIC de la UAB. Membre de la Red de Trabajo para Diálogos Productivos. Coordinador de l’espai web Socioconstruccionismo (http://pssocial.blogspot.com).

Col·labora:
Sara Olivé Horts. Psicòloga col·legiada COPC 16194. Monitora de dansa y terapeuta. Màster en neurociències (UOC). Postgrau en activitat física i malaltia (UB). Postgrau en intervencions sistèmiques (Sant Pau i EVNTF) i de parella. Certificat en conflictes familiars i personals (UOC). Membre de la Red de Trabajo para Diálogos Productivos. Coordinadora de l’espai web Sociocons-truccionismo (http://pssocial.blogspot.com).

Durada:
Tres hores amb un descans de 10 minuts

Continguts:
1.- Introducció

2.- Antecedents
   2.1.- Giambattista Vico i la filosofia històrica
   2.2.- La psicologia científica i la psicologia dels pobles. Wilhelm Wundt
   2.3.- Psicologia i sociologia. El naixement de la psicologia social
   2.4.- La crisi dels anys vuitanta del segle passat

3.- La revolució socioconstruccionista:
   3.1.- La institucionalització d’allò privat
   3.2.- "El Jo saturat" de Kenneth J. Gergen
   3.3.- Què és la realitat?
   3.4.- Què és la subjectivitat?
   3.5.- Les emocions com a base d'allò social. Lo social com a base d'allò emocional.

4.- Cas pràctic 1. Metodologies qualitatives de recerca: Més enllà del subjecte i l'objecte

5.- Cas pràctic 2. Intervenció en una comunitat de persones diagnosticades de "malalties mentals greus"

6.- Cap a una psicoteràpia construccionista?
   6.1.- Harlene Anderson, teràpia postmoderna i “Not-Knowing”
   6.2.- Michael White i la teràpia narrativa
   6.3.- Marcelo Pacman. Micropolítica i poètica

Sábado, 8 de octubre. 10:00 a 14:00 horas. Barcelona. WikiLounge de la UOC.Rambla de Catalunya, 6.

Inscripciones aquí.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Puedes encontrar algunos de nuestros artículos y publicaciones en:

"What is Matter? Never Mind! What is Mind? No Matter!"

Calambur citado en Toulmin, Stephen (1990), Cosmópolis. Els transfondo de la modernidad. Barcelona: Península. Pág. 207.

Síguenos en Facebook

Y en Twitter

o por correo electrónico